Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201122İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ozan YILMAZ
Enderunlu Fazıl Divanı’nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-İ Yehûdî-Beçe /Marek STACHOWSKI
Türkçe’deki kav Sözcüğü /Galip GÜNER
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Geçen çepiş ‘Altı Aylık Keçi Yavrusu’ Kelimesinin Yapısı Üzerine Düşünceler /Habibe YAZICI ERSOY
Başkurt Türkçesinde Kiplik Parçacıkları /Seyfullah TÜRKMEN
Takvîm-i Tatar Ma‘a-Acem’ Üzerine Bir Dil İncelemesi /Ferit YUSUPOV
Tatar Dili Şivelerini Sistemli-Senkron İnceleme Denemesi /Yılmaz ÖZKAYA
İsmail Gaspıralı’nın Kıraat-ı Türkî Adlı Eseri /Bülent BAYRAM
Macar Türkoloji Araştırmalarında Çuvaş Folkloru /M. Mete TAŞLIOVA
Televizyon Folkloru: Alan Araştırmasında Televizyon Tekniği ve Elektronik Turist Rehberliği /Musa DEMİR
Aziz Nesin’in Az Bilinen “Düğümlü Mendil” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil /Nermin YAZICI
Halikarnas Balıkçısı’nın Yazınsal Eserlerinde Türk Kimliğine İlişkin Söylemler /Hafize ŞAHİN
Yahya Kemal’e Dair Bir Defter: Necdet Evliyagil’in Anıları /
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.