Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201121İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Enfel DOĞAN
Diliçi Çeviri ve Mehmed Rauf’un Eylül Romanında Yaptığı Diliçi Çevirisi Üzerine / 1-21Lokman TURAN
İstanbul Dergâhları Hakkında Bilinmeyen Bir Eser: Lutfî’nin Hânkâh-Nâmesi / 22-48Türkan GÖZÜTOK
Eşkiyalık ve Çakırcalı Mehmet Efe’nin Türk Edebiyatına İzdüşümü / 49-72Ayhan ÇELİKBAY
Çağdaş Türk Lehçelerinde Bir Tekrar Fiili Yapma Eki: -gıla- / -gıla- / 73-86Habibe YAZICI ERSOY
Başkurt Türkçesinde Aile ve Akrabalık İsimlerinde Kullanılan -y Biçimbirimi / 87-112Oğuzhan DURMUŞ
Çuvaş Türkçesinin Ağız Atlası Üzerine / 113-153Bülent BAYRAM
Tataristan’da Yeni Yayımlanan İki Tatar Destanı: “Ataklı Kız Tukbike” ve“Timir Batır” / 149-172Fatih SAKALLI
Reşat Nuri Güntekin’in ‘Balıkesir Muhasebecisi’ Adlı Oyununda Toplumsal Eleştiri / 173-182Mehmet GÜNEŞ
Rumeli’nin Kaybının Türk Şiirindeki Akisleri / 183-206Nurullah ULUTAŞ
İlhan Berk’in Şiirlerinde İstanbul Teması / 207-226

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


İsa SARI
Yasemin YILMAZ (Haz.) (2011), Atatürk’ün Dil Yazıları - I (Sözlük Çalışmaları), Ankara: ATASE Yayınları, 380 s. / 227-230Dursun YILDIRIM
Cem Dilçin, Divan Şiiri. Kabalcı Yayınevi. İstanbul, 2011 / 231-232
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.