Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201020İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Yavuz KARTALLIOĞLU
Xavier Bianchi’nin “Dictionnaire Français-Turc” Adlı Sözlüğünde İmlanın Gizlediği Telaffuzlar / 1-11Nuray ALAGÖZLÜ-Sevgi ŞAHİN
Siyasi Söylemde Güç ve Edimsel Kullanım Biçimleri / 12-36Sinan GÜZEL
Çuvaşça +lA(t)sA Üzerine / 37-46Bilge ÖZKAN NALBANT
“Oğuz” Sözcüğünün Kökeni Üzerine Yeni Düşünceler / 47-59Caşteğin TURGUNBAYER
Türkiye Türkçesindeki Yeterlik Fiilinin İşlevleri ve Kırgız Türkçesindeki Karşılıkları / 60-66Azzaya BADAM
Moğolistan’daki Runik Yazıtlar / 67-81Geng SHIMIN
Eski Çin Kültürüne Uygur Katkısı / 82-84Mustafa BALCI
Bilinmeyen Bir 12 Hayvanlı Takvim Risalesi: Takvîm-i Tatar Ma„a-Acem / 85-96Mustafa SEVER
Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları / 97-106Zehra KADERLİ
Deliorman Türk Sözel Kültüründe Adam Odaları ve Oda Geleneği / 107-126F. Gülay MİRZAOĞLU
Lirik Türkülerde Kadın Tipleri / 127-164Ahmet GÖKÇİMEN
Türkmen Masallarında Mitolojik Hayvanlar ve Fonksiyonları / 165-178Refika Altıkulaç DEMİRDAĞ
Ahmet Haşim’in “Göl Kuşları”ndaki Şiirlerinde Kuş İmgesi / 179-188Serap KARAKILIÇ AKI
Tatar Tiyatrosunda İlk Türk Yazar: Namık Kemal / 189-199Serdar ODACI
Kafkas Tebeşir Dairesi ve Keşanlı Ali Destanı’nda Ortak Yönler / 200-215Genç Osman GEÇER
Azapzâde (Azabagic) Mehmet Tevfik'in “Hicret Hakkında Risale” Adlı Türkçe Eseri Üzerine Bir Değerlendirme / 216-225Nezahat ÖZCAN
Tanpınar’ın Günlüklerinden Bakıldığında Aydaki Kadın / 226-247Zübeyde ŞENDERİN
Bodur Minareden Öte (Yusuf Atılgan) ve Absürt Birey / 248-270Ayşe Melda ÜNER
“Teşrîh-i Rûh” ve Mehmet Rauf’un “Verven”i / 271-293Eylem SALTIK
Atatürk Dönemi Türk Şiirinde “Anadolu” ve Millî Mücadele Manzarası / 294-324Ayşe YILDIZ
Abdülbaki Gölpınarlı’dan Hilmi Yavuz’a “Divan Edebiyatı Beyanındadır” / 325-336

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Dursun YILDIRIM
Arpad BERTA, Sözlerimi İyi Dinleyin…. (Çev. Emine Yılmaz), Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2010.369 sh. / 337-338Bülent GÜL
Özgür ŞAVAŞÇI (2010). Ödemiş Ağzı Sözlüğü, Ödemiş Belediyesi Kültür Hizmeti, İzmir. (ISBN 978-605-88361-0-5) / 339-341Sibel HATİPOĞLU
Salim ÇONOĞLU (2009), FLORİNALI NÂZIM- HATIRÂT-I MEŞÂHÎR, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 176 s. , ISBN: 978-605-4223-01-5 / 342-343
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.