Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201019İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


İsrafil BABACAN
Hüsn ü Aşk’ta Sebk-i Hindî Tesiri / 1- 24M. Mete TAŞLIOVA
“Kişinin Sözel Biyografisi” Olarak Ağıtlar: Âşık Murat Çobanoğlu (1940-2005) / 25- 48İhsan KALENDEROĞLU
Türkmen Bahşılık Geleneğinde Tirmeci ve Destancı Bahşılar / 49- 58Murat KÜÇÜK
Tarihî Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesine -dır/-dur ( / 59- 75Ferruh AĞCA
Grek Harfli Karamanlı Türkçesi Metinlerinde –DXr Bildirme Ekinin Farklı / 76-86Bülent GÜL
İbni Mühenna Lügati’nin Türk ve Moğol Dil Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi / 87-95Semran CENGİZ
Alman Kaynaklarında Yeni Türk Edebiyatı: / 96-103Jale DEMİRCİ
XV-XVI. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının Önemli Bir Temsilcisi: Kişverî / 104-116Cahit GELEKÇİ
Belçika’da Yaşayan Türk Gençlerinin Kültürel Aktarım Sürecinde Ana Dillerini / 117-136Yavuz KARTALLIOĞLU
Osmanlı Türkçesi Metinlerinde Harf ve Söyleyiş İlişkisi / 137-143Halil İbrahim YAKAR
XIX. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Ayintablı Sırrî ve Divanı / 144-160Serdar ODACI
Romantik Bir Viyana Yazı’nda Bilinç ve Bilinç Akışı / 161-175Hiclâl DEMİR
Muallim Naci: Eski Mi, Yeni Mi? / 176-185Meral DEMİRYÜREK
Mehmet Nâzim Bey’in Şiirlerinde Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi / 186-200Ayşe Melda ÜNER
Elif Şafak’ın Pinhan Adlı Romanında Bir Anlatım Tekniği Olarak Dil / 201-212Murat Devrim DİRLİKYAPAN
Melih Cevdet Anday’ın Absurd Tiyatrosu: Konuşa Konuşa İletişimsizlik / 213-224

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Erkan HİRİK
Türkiye Türkçesinde Kılınış / 225- 228Dursun YILDIRIM
Türk Halk Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi / 229- 230Dursun YILDIRIM
Kurşunlanan Türkoloji / 231- 232
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.