Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200918İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ahmet AĞIR
Düşten Ulus-Devlete Yahya Kemal’in Şiirleri / 1-12Gülşen SEYHAN ALIŞIK
Yesevî Takipçisi Olarak Ubeydullâh Han / 13-33Selçuk ÇIKLA
Tanzimat’tan Günümüze Gazete-Edebiyat İlişkisi / 34-63Musa DEMİR
Batı ‘Metafor’u ve Doğu ‘İstiare’sinin Mukayeseli Olarak İncelenmesi / 64-90Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Yakup Kadri'nin Millî Savaş Hikâyeleri’nde Yunan Mezalimi / 91-102Ruhi ERSOY – Birsen AKPINAR
Dede Korkut Metinlerinden Hareketle Sivas’ta Yaşayan Atasözleri, Deyimler, Alkış ve Kargışlar Üzerine Bir Araştırma / 103-121Mehmet NARLI
Postmodern Roman ve Modern Gerçekliğin Yitimi / 122-132Jale ÖZATA DİRLİKYAPAN
Nahit Sırrı Örik’in Öykülerinde Varolamayan Aşklar / 133-143Betül ÖZÇELEBİ
Eleştirel Bir Yeniden Yazma/Okuma: Rabia’nın Dönüşü / 144-157Kamil STACHOWSKI
Kuzeybatı Karaimce’de Ünsüz Uyumu Tartışması / 158-193Paşa YAVUZARSLAN
Prof. Dr. Hasan Eren’in Türkçenin Sözvarlığı Üzerine Yaptığı Çalışmalarda Etimolojik Prensipler / 194-209

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Bülent GÜL
Margarete I. ERSEN-RASCH (2009), Baschkirisch, Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene, (Yeni Başlayanlar ve İleri Düzeydekiler İçin Başkurtça), 2 CD, Harrassowitz, Wiesbaden. / 210-213M. Mete TAŞLIOVA
İlhan BAŞGÖZ, (2008), Hikâye: Turkish Folk Romance As Performance Art, Special Publication of the Folklore Institute No.7, Indiana University, Bloomington. (X+322 S.) / 214-219Dursun YILDIRIM
Salih Safvet Başiç: Jedan Osmanski Intellectualac u Bosni i Hercegovini./Bosna-Hersek’te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Başiç. Pripremio/Hazırlayan: Dr. Genç Osman GEÇER. Tuzla/Bosna-Hersek, 2009 / 220-222Kadri H. YILMAZ
İsmail Hakkı AKSOYAK (2009), Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 608 sayfa / 223-226
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.