Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200917İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ziyat AKKOYUNLU
Dîvânu Luġâti’t-Türk’te Evirik (İbrik) / 1-4Ufuk Deniz AŞÇI
Kırgız Dili ve Edebiyatının Kuruluş Yıllarına Ait Arap Harfli Kırgız Metinlerinde Alfabe ve Yazım Kuralları / 5-32Eyüp BACANLI
Altay Türkçesindeki -p al- Artfiiline Dair Notlar / 33-46Ülkü ÇETİNKAYA
Divan Şiirinde Sosyal Hayattan Yansımalar: Necatî ve Hayretî’nin Arpa Kıtlığını Anlatan İki Manzumesi / 47-55Zeynep DOYURAN
Önlem Alma Yapılarının Gazete Köşe Yazılarındaki İletişimsel İşlevleri / 56-68Manfred GÖTZ
Türkçede Ağırlıklandırma İlkesi Üzerine / 69-84G. JORIGT
Moğolca ve Türk Dillerinde Birbirleriyle İlişkili Üçlü Sözcük Grupları Üzerine / 85-91Fatma Sabiha KUTLAR
Klasik Türk Edebiyatında Çâr-Ender-Çâr ve Kara Fazlî’nin Kasidesi / 92-115Marek STACHOWSKI
Yeniden Türkçe Çocuk Sözcüğünün Kökeni Üzerine / 116-123Marek STACHOWSKI (Çev. Faruk GÖKÇE)
Yeniden Türkçe Çocuk Sözcüğünün Kökeni Üzerine / 124-132Nezir TEMUR
Bir Sovyet Ürünü: Manas’ın Kurama Varyantı / 133-145Seyfullah TÜRKMEN
Arap Harfli Yazının Yanlış Yorumlanmasıyla Standartlaşmış Kelimeler / 146-157Hatice Şirin USER
Hakasya Bulgusu Eski Bir Türk Mezar Taşı: Açurı (Oçurı, Ye 26) Yazıtı / 158-174

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Mikail CENGİZ
STACHOWSKI, Kamil, (2008), Names of Cereals in the Turkic Languages, Kraków: Studia Turcologica Cracoviensia 11, 118 Sayfa. ISBN (978-83-7188-098-8) / 175-177Tevfik Orçun ÖZGÜN
Ottoman Cyprus, a collection of studies on history and culture near and middle east monographs new series edited by Michalis N. MICHAEL, Matthias KAPPLER and Eftihios GAVRIEL, volume 4, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2009,ss. 366. / 178-182
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.