Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200816İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Soner AKPINAR
Küçük Aga Romanında Siir Dili Tekniklerinin Kullanılması / 3-15Esra BİLGE
Cem Yılmaz Anlatıları <Üstünlük Kuramı Baglamında> / 16-23Salim ÇONOGLU
Siirin Gemileri: Cumhuriyet Dönemi Türk Siirinde Gemi / 24-39Meral DEMİRYÜREK
Halûk’a Bir Siir Daha... / 40-46Zeliha GÜNES
Ayla Kutlu’nun Bir Göçmen Kustu O Adlı Romanı Üzerine Bir Inceleme / 47-89Zehra KADERLİ
Deliorman’ın Aydogdu Köyünde Meci/ Imece / 90-112İhsan KALENDEROĞLU
Sovyetler Birligi Döneminde Bolsevik Rejimin Türkmen Folkloruna Etkileri / 113-123Гюллю КАРАНФИЛ
Gagauz Antroponimik Leksikası (Adlar ve Soyadlar) / 124-136Hatice Şirin USER
Kan Agla- ve Bas Bagla- Deyimlerinin Bilge Kagan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması / 137-145

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Seçil ÇAKMAK
Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer Incelemesi / 149-151Meltem ÇELİKTAŞ
Dokümanlarda Türk Edebiyatı’nın Tarihi / 152-154Aleksandra CHMİELEWSKA-Anna MŁYNARCZYK
Prof.Dr. Marek Stachowski'nin "Türk Dilinin Grameri Denemesi" Kitabı Üzerine / 155-156Sibel HATİPOĞLU
Batılılaşma ve Türk Edebiyatı, Lale Devri’nden Tanzimat’a Yenileşme / 157-160Erkan HİRİK
Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu / 161-164Dursun YILDIRIM
Edige: A Karakalpak Oral Epic As Performed By Jumabay Bazarov / 165-169
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.