Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200815İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Milan ADAMOVIĆ
Türkçedeki Çocuk Sözü Gerçekten ‘Domuz Yavrusu’ mu Demek? / 3-7Milan ADAMOVIĆ (Çev.: Aziz MERHAN)
Türkçedeki Çocuk Sözü Gerçekten ‘Domuz Yavrusu’ mu Demek? / 8-12Eyüp AKMAN
Stalin Sonrası Azerbaycan’da Âşık Edebiyatı ve Âşık Kurultayları / 13-23Sevgi DERELİ
Sözlü İletişimde Nezaket Stratejileri / 24-52Erkin EKREM
Çin’de Divânü Lügât-it Türk ile ilgili Araştırmalar (2000-2007) / 53-63Karl J. REICHL
Karakalpak Destanları: Gelenek, Destancılar ve Destan Anlatımı / 64-77Esra ŞEN
Orhan Asena’nın Tarihsel Olmayan Piyeslerinde Kadın / 78-93M. Mete TAŞLIOVA
Baba-Oğul Âşıklar: Âşıklık Geleneğinde Yeni Bir Model / 94-109Ayalp TALUN İNCE
Hans Dernschwam’ın İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü’ndeki Türk İmajı Üzerine Bir İnceleme / 110-125Caştegin TURGUNBAYER
Kırgız Türkçesindeki bol- Fiilinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları / 126-135Kadriye TÜRKAN
Türk Masallarında Kahramanın ve Şamanın Don Değiştirmesi Arasındaki Benzerlikler / 136-154Şirin YILMAZ ÖZKARSLI
Beypazarı’nda Aza Savma ve Aza Verme Geleneği / 155-165

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Ferruh AĞCA
Eski İç Asya’nın Tarihi / 169-175Bülent GÜL
Aleksandr Mihayloviç Şçerbak / 176-182Zeki USLU
Türkisch-Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene / 183-185
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.