Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200714İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ferruh AĞCA
Maniheist ve Budist Türkçe Metinlerde Fiil + -mAk + İyEk bol- Yapısı Üzerine / 3-21Nuray ALAGÖZLÜ
Banka Teminat Mektupları: Türk Bankacılık Diline Bir Bakış / 22-40Nesîme CEYHAN
Romanla Tanışan Neslin Tercüme Tekniği ve Tenkîdine Dâir Tartışmaları / 41-59Feyzi ERSOY
Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler / 60-88Cafer GARİPER-Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN
Buket Uzuner’in Kişilikler Oyunu ve Fantastik-Ütopik Dünyası: Balık İzlerinin Sesi Romanı / 69-96Faruk GÖKÇE
Eski Türkçe {-GAlIr / -KAlIr}Eki Üzerine / 97-115Saime Selenga GÖKGÖZ
Sovyet Sonrası Rusyasında “Millet” ve “Milletleşme” Tartışmaları: Tataristan Örneği / 116-130Şefika KURNAZ
Emine Semiye'nin Ablası Fatma Aliye'ye Mektupları / 131-142Mehmet ÖNAL
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi” Hakkında Bir İnceleme / 143-167Musa Yaşar SAĞLAM
Türkçe’deki Terim Sorunsalı / 168-176Geng SHIMIN
Uygur Metni Abitaki Üzerine Bir Çalışma (4) / 177-183Hakan YAMAN
Ali’nin Kıssa-i Yusuf’unda Söz Varlığı Üzerine / 184-199

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Aslıhan DİNÇER
Osman KARATAY (2006), BEY İLE BÜYÜCÜ. AVRASYA’DA TANRI, HÜKÜMDAR, DEVLET ve İKTİSAT HAKKINDA DİLİN SÖYLEDİKLERİ, İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 166 s. / 203-205Mutlu ER
Sevgi Dereli (2007), ANREDE IM DEUTSCHEN UND IM TÜRKISCHEN. Eine funktional-pragmatische Analyse institutioneller Beratungsdiskurse, (Almanca ve Türkçede Hitap. Kurumsal söylemlerin işlevsel ve edimsel analizi), Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 477. / 206-209Faruk GÖKÇE
EINHEIT UND VIELFALT IN DER TÜRKISCHEN WELT, Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Universität Mainz, Turcologica 69, Harrassowitz Verlag, 2007. / 210-216
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.