Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200713



İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ferruh AĞCA
Eski Türkçede {-A/-I/-(y)U} Ünlü Zarf-Fiil Eklerinin Farklı Bir İş levi Üzerine / 3-17



G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Coğrafyanın ve Arkeolojinin Işığında Nabizade Nazım'ın Karabibik Romanı / 18-50



Salim ÇONOĞLU
Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi ve Dişi Kurdun Rüyaları Adlı Romanlarında Av ve Avcılık / 51-59



Ruhi ERSOY
Kadın Kumlar'dan Göçerevli Türkmenler'de "Ebelik" Kurumu'na Dönüşüm / 60-71



Serdar ODACI
Tanpınar'ın "Aydaki Kadın" Adlı Romanını Yapısalcı Yöntemle Çözümleme Denemesi / 72-84



Mehmet ÖNAL
"Yeni Türk Edebiyatı" Teriminin Tanımı İçin Bazı Ölçütler / 85-114



Şirin YILMAZ ÖZKARSLI
Polatlı Kırım Türkleri'nin Geleneksel Törenleri / 115-129



Kadriye TÜRKAN
Proben'in VIII. Cildinde Yer Alan Masallara Yansıyan Şamanizm Unsurları / 130-167



Dursun YILDIRIM
Kitab-ı Dedem Qorqud Metinleri ve Bir Problem Sözcük: Taraqlıq / 168-181





ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Hasan YÜREK
Modernist Romanda Zaman Anlayışı / 182-190



Bülent GÜL
Turkologiejür das 21. Jahrhundert Herausforderungen zwischen Tradition und Moderne / 193-196



Maarif TEYMUR
Hazar'dan Hazar'a Almas Yıldırım İşıq Üzü Gördü/ / 197-199




Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.