Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200612İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ferruh AĞCA
Maniheist ve Budist Türkçe Metinlerin Tarihlendirilmesinde Kullanılan Ölçütler / 3-37R. Bahar AKARPINAR
Mevlid Törenlerinin Yapısı / 38-63Evren ALPASLAN
Onat Kutlar’ın “Çevirmen” Adlı Denemesinin Edimbilimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi / 64-75Özlem DEMREN
Yağmur Yağdırma Ritüeli Çerçevesinde Ortaköy “Yağmur Duası” / 76-92Âbide DOĞAN
Bir Sanat Tarihçisi Akademisyenin Romanı Gölgemi Bıraktım Lâle Bahçelerinde / 93-103Süer EKER
Sü ve Sü İle Yapılan Tarihî Askerî Terimler Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme / 104-133Ruhi ERSOY
Gelenek/Değişim ve Kıbrıs’ta Türk Kimliği / 134-142Habibe YAZICI ERSOY
Başkurt Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alıntı Kelimelerdeki Ünlü Ve Ünsüz Değişmeleri / 143-162Genç Osman GEÇER
Osmanlı’da Sokak Çocukları ve Bir Belge / 163-172Gönül GÖKDEMİR
İngiltere'de Yaşayan Türklerin Ana Kültüre Bağlılığında İletişim Araçlarının Folkloristik Bağlamdaki İşlevi / 173-184Bülent GÜL
Hayvan Adları ile Kurulan Türk ve Moğol Kişi Adları / 185-191Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN
Türk Grafik Sanatının Doğuşu ve İbrahim Müteferrika / 192-200

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


M. Akif KORKMAZ
Prof. Dr. DEMİR, Necati; ORDU YÖRESİ TARİHİNİN KAYNAKLARI IX: EFSANELER, MASALLAR, MANİLER VE ETNOGRAFİK MALZEMELER, AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları XXVII. Dizi – Sayı 1 (TSOKTAR PROJESİ Yayın Dizisi No. 1-9) Ankara 2006, XVII+328 s. ISBN 975 – 16 – 1879 - 7 /
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.