Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200611İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ferruh AĞCA
Hıristiyan Karamanlı Türkleri ve Karamanlı Ağzı Üzerine / 3-18Âbide DOĞAN-Sıdıka GÖKÇELİK
Kadın Yazarlarımızın İki Kişilik Oyunları Üzerine Bir Değerlendirme / 19-39İsmail GÖRKEM
Tahir Alangu’nun Balkan Folkloru Çalışmaları / 40-55Bülent GÜL
Almanya’da Türkoloji Çalışmaları / 56-117Zehra KADERLİ
Deliorman Türk Sözel Kültüründe Müzik Geleneği / 118-148F. Gülay MİRZAOĞLU-SIVACI
Dede Korkut Kitabı ve Manghol-Un Niuça Tobça’an [İki Metnin Benzerlikleri Üzerine Bir İnceleme] / 149-163M. Mete TAŞLIOVA
Kars Sözel Hikâyeciliğinin İcra Ortamları / 164-188Nermin YAZICI
Türk Edebiyatında Otobiyografi / 189-217

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Gülsüm KİLLİ
ŞÇERBAK, A.M., RANNİYE TYURKSKO-MONGOL’SKİYE YAZIKOVIYE SVYAZİ (VIII-XIV vv.), Sankt-Peterburg: Rossiyskaya akademiya nauk İnstitut lingvistiçeskix issledovaniy, 1997, 291 s. ISBN 5-88014-011-3. [Erken Türk-Moğol Dil İlişkileri (VIII-XIV. yy.)] / 221-234Dursun YILDIRIM
İsmail Görkem, YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA DADALOĞLU / BÜTÜN ŞİİRLERİ. E yayınları, Halkbilimi Dizisi (Genişletilmiş 4. baskı), İstanbul, 2006. /
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.