Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200510İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


G. Gonca GÖKALP-ALPASLAN
Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir / 3-16Ayşe EZİLER KIRAN
Şiir Çözümlemesi Dilbilimsel Yöntemler ve Araçlar / 17-33F. Gülay MİRZAOĞLU-SIVAC
Türkülerde Mitolojik Unsurlar / 34-53Metin ÖZARSLAN
Bir Halk Ekonomisi Örneği Olarak “Hab” ve “Değişik/ Deñişik” Geleneği ve İşlevleri / 54-59Özge ÖZTEKİN
XVIII. Yüzyıl Divan Metinlerindeki Tarih Manzumelerine Göre Mimarî Restorasyonda Yangınların Rolü / 60-78Dursun YILDIRIM
‘Kitab- ı Dedem Qorqud’ Nüshasında bir Problem Sözcüğün Çözümlemesi / 79-64Dursun YILDIRIM
Uluğ Türkistan Türk Edebiyatına Kısa Bir Bakış / 95-130Ayfer YILMAZ
Türk Romanında Aile İçi Şiddet Teması / 131-149

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Bülent GÜL
Orxon Biçgiin Dursgal II / 153-156Yusuf DOĞAN
Türkçe Dilbilgisi / 157-159
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.