Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200509İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Gıyasettin AYTAŞ
Emine Işınsu’nun Tiyatroları / 3-14G. Gonca GÖKALP-ALPASLAN
Çağdaş Türk Şiirinde Lale İmgesi / 15-39İsmail GÖRKEM
Güney Türkmenlerine Ait ‘Yazıcıoğlu İle Senem’ Türkülü Hikâyesinin Anlam Ve Nesne Dünyası / 40-66Zeliha GÜNEŞ
Tarihsel Bir Roman: Attilâ / 67-102Ece KORKUT
Şiir Dili ve Bir Çözümleme Örneği: Tanpınar, “Ne İçindeyim Zamanın” / 103-112Fatma Sabiha KUTLAR
XIX. Yüzyıl Şairi Trabzonlu Avnî ve Divan’ları / 113-131Fatih SAKALLI
Server Bedii’nin “Cumba’dan Rumba’ya”sı ‘Geleneksel Hayat ile Modern Hayat Arasındaki Gel-Git’ / 132-148Hacı Hamza SOYSAL
Nikolay Denisoviç Neustroyev 1895-1929 / 149-154

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Ferruh AĞCA
A Grammar of Old Turkic / 157-174Ahmet AĞIR
Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism / 175-178Fevzi ERSOY
Moğolca-Türkçe Sözlük / 179-181Ruhi ERSOY
Tahtacılar / 182-184
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.