Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200408



İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


İlker AYDIN
Türkçe ve Fransızcanın Sözdiziminde Tümce ve Öbek Görünümlerine Genel Bir Bakış / 3-35



Yavuz BAYRAM
16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar / 36-54



Alev SINAR ÇILGIN
Bir Kırım Türkü’nün Kaleminden Kırım Diasporası / 55-74



Sadık ERDEM
XV. ve XVI. Yüzyılda Yaşamış Manisalı Divan Şairleri / 75-107



Ayşenur İSLAM-KÜLAHLIOĞLU
Kuruluştan Kurtuluşa Dört Tarihî Roman / 108-123



Borbála OBRUSÁNSZKY
Anda and Koma / 124-130



Dursun YILDIRIM
Sözel Tarih Belgesi: Sözel Tarih Metinler / 131-154





ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU
Türk Dilinde Çatı / 156-161




Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.