Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200407İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Bahar AKARPINAR
Sûfi Kültüründe Sembollerin Yeri ve Önemi Hakkında Bir Deneme / 3-19Ebru BURCU
“Şehrin Aynaları” Romanında Gölgenin Gücü / 20-32Özkul ÇOBANOĞLU
Türk Halk Kültüründe “Tör/Başköşe” Kavramı ve Anlam Yaratmadaki Simgesel Sürekliliği / 33-44Âbide DOĞAN ve Sıdıka GÖKÇELİK
Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme / 45-73Nesrin Tağızade KARACA
Cevat Fehmi Başkut ve Oyunları / 74-86Hülya KASAPOĞLU-ÇENGEL
Fu-Yü Kırgızcasının Ses Özellikleri / 87-100F. Gülay MİRZAOĞLU
Bir Kahramanlık Dansı: Balıkesir Bengisi / 101-108Borbála OBRUSÀNSZKY
The Hungarian Billog and Its Parallel with Paizi / 109-113Musa Yaşar SAĞLAM ve Tuncay YÜCE
Cola Turka Örnekleminde Reklam Bildirilerinde Kültürel Öğeler / 114-124Vahit TÜRK
“Sağ”, “Oñ”, “Sol” Sözleri ve Kavram Alanları / 125-136S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Ilias Venezis’in Perspektifinden Öteki Kavramı ve Türk İmajı / 137-146

ÇEVİRİLER


Tsevelin CHAGDARSÜRÜNG (Çev.: Sibel BOZBEYOĞLU)
Moğolistan Duhalarının Şamanizmi / 149-162D. TÖMÖRTOGOO (Çev.: Yavuz KARTALLIOĞLU)
Moğolcanın Birinci Şahıs Zamirinin Kökeni, Değişimi / 163-168Pauline GREENHILL (Çev.: Metin ÖZARSLAN)
Morris (Dansı) ve Halkbilimi Konseptinden: Halk ve Akademik Irkçılık / 169-193
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.