Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200306İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Banu ALTINOVA
Kavram Kargaşası Çerçevesinde Edebî Bir Tür Olarak "Hatıra" / 3-12Şerife BAŞ
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Kadın Karakterlerin Anlatımı / 13-36Ülkü ÇELİK-ŞAVK
Kırım Tatarcasında İkilemeler / 37-40Özkul ÇOBANOĞLU
Türk Folklorunda "Kaybolan Otostopçu Hayalet Kız Efsanesi" / 41-55Âbide DOĞAN
Almanya'daki Türk İşçilerini Konu Alan Romanlar (Türkler Almanya'da, Sancı... Sancı..., A'nın Gizli Yaşamı) Üzerine Bir Değerlendirme / 56-68Mehmet EROL
Azbî Baba ve Divanı / 69-86G. Gonca GÖKALP-ALPASLAN
Bir Göçmen Kuştu O İkilemesinde Kadınlar / 87-116F. Gülay MİRZAOĞLU
Bir Tarihî Türkü: "Cezayir" / 117-126S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Nâbizâde Nâzım'ın Eleştirmen Kimliği ve Eleştiri Yazıları / 127-143Dursun YILDIRIM
Balkan Üçlemesi ve Tarih / 144-160

ÇEVİRİLER


Anya Peterson ROYCE (Çev.: Metin ÖZARSLAN)
Dans / 163-172

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Ferruh AĞCA
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a Armağan Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 13, Konya 2003: XXXIV+434 s.+16 s.", 175-179. / 175-179Bülent GÜL
Moğolistan'daki Eski Türk Heykelleri Üzerine Moğolca Bir Eser / 180-183M. Mete TAŞLIOVA
Dr. Ayşe Yücel Çetin, (2003), Kazakıstan Sahası Halk Hıkâyeciliği Geleneği, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık, VI+234 s. / 184-185Dilek TÜRKYILMAZ
Üç Eser: Haydar Baba'ya Selam, Sazımın Sözü, Qardaş Andı / 186-186S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Gonca Gökalp-Alpaslan (2002) XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1015 s., ISBN: 975 - 17 - 2890 - 8. / 189-192
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.