Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200305İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Özkul ÇOBANOĞLU
Karşılaştırmalı Atasözleri Bağlamında Türk Dünyası Atasözlerinde Sosyo-Kültürel Süreklilik ve Değişme üzerine Tespitler / 3-12Abide DOĞAN
Modern Evliyâ Çelebi Ercüment Ekrem ve Eserleri: Evliyâ-yı Cedid ve Zeyl-i Evliyâ-yı Cedid / 13-24Binnur ERDAĞI
Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü’ne Katkı: kaykaç / kaygaç / kaygeş (kıygeş) / 25-28G. Gonca GÖKALP-ALPASLAN
Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Mekânın Poetikası / 29-44Bülent GÜL
Moğol Atasözleri / 45-64Nesrin KAYA
Dede Korkut Destanları’nda Manzum Kısımların Şiirsel Özellikleri / 65-85F. Gülay MİRZAOĞLU
“Güdüşlü’nün Çeşmesi”: Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal Yapı / 86-93Metin ÖZARSLAN
Türk Kültüründe Ağaç ve Orman Kültü / 94-102T. SADIKOV
Ad Durum Çekimlerinin Kırgızca-Türkçe Tipleri / 103-123Mustafa UĞURLU
Türkiye Türkçesinde “Bakış” (“Aspektotempora”) / 124-133Dursun YILDIRIM
Hikâyeciliğimizde Üçüncü Yaratıcılık Ortamı ve Hikâyeci Eyyûbî-i Garîb / 134-142

ÇEVİRİLER


Milan ADAMOVIC (Çev.: Sedat ŞAHİN)
Uygurcadaki Ses Değişimi ve Bu Değişimin Perde Arkası / 145-148Hendrik BOESCHOTEN (Çev.: Muna Yüceol ÖZEZEN)
Yapmak Neden Etmek Yerine Kullanılıyor -Tarihsel Bir Bakış- / 149-156Gerhard DOERFER (Çev.: Faruk GÖKÇE)
Akraba Olmama Kanıtlanabilir mi? -Altay Dilleri Sorunu- / 157-168

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Ferruh AĞCA
Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı / 171-173Ahmet DOĞAN
Eski Türk Edebiyati El Kitabi / 174-177Mehmet Dursun ERDEM
Aybastı Ağzı (İnceleme "Metin" Sözlük) / 178-181Faruk GÖKÇE
Lexique Turc Dans Le Vocabulaire De P. F. Viguier (1790) / 182-188Bülent GüL
Sieben Jahre in Aleppo (1656-1663) / 189-190S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Genel Edebiyat Bilimi / 191-194
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.