Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200204MAKALELER


Ramazan GÜLENDAM
Temporal Structures of Kemal Tahir's Devlet Ana and Tarık Buğra's Osmancık / 3-18Mehmet NARLI
Araba Sevdaları / 19-28Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR
Çuvaşça Bir Öykü: Saltak Arîmî / 29-47Emine YILMAZ
Karaçay-Balkarca / 48-58

ÇEVİRİLER


Alexandre A. BENNIGSEN (Çev.: Metin ÖZARSLAN)
Millî Türk Destanları Buhranı, 1951-1952: Mahallî Milliyetçilik mi Beynelmilelcilik mi? / 61-70Lars JOHANSON (Çev.: Mustafa UĞURLU)
Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair / 71-79

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Mehmet Dursun ERDEM
Árpád Berta (2002) Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, [Çev. Nurettin Demir - Emine Yılmaz], Ankara: Grafiker Yayınları. / 83-87Bülent GÜL
Lars Johanson (2002) Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler, [Çeviren: Nurettin Demir, Emine Yılmaz], Ankara: Grafiker Yayınları, 72 s. / 88-90M. Mete TAŞLIOVA
Zeynelâbidîn Makas (2000) Çağdaş Azerbaycan Âşık Şiiri Biçimleri, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 255 s. / 91-93

NOTLAR


Ahmet BURAN
Konuşma Dili Yazı Dili İlişkileri ve Derleme Faaliyetleri / 97-104


Nurettin DEMİR
Ağız Terimi Üzerine / 105-116


Hayati DEVELİ
Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar / 117-124


Fikret TURAN
Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler / 125-135


Faruk YILDIRIM
Türkiye Türkçesinin Ağızları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağızları Örneği / 136-153Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.