Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200203MAKALELER


R. Bahar AKARPINAR
Denizli İli Çivril İlçesinde Ölüme Bağlı Uygulamalar ve "Yas Etme" / 1-17Bülent GÜL
Münih Üniversitesi Yakın Doğu Tarihi, Kültürü Ve Türkoloji Enstitüsü Ve Çalışmaları / 18-33Osman HORATA
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ndeki Manzum Kısımlar / 34-44F. Gülay MİRZAOĞLU
Savaş Alanlarından Musıkî Meclislerine "Cengi Harbî" / 45-52M. Vefa NALBANT
Kutadgu Bilig'de Kısaltma Grupları / 53-62Tulga OCAK
XVII.Yüzyıl Şâiri Nef'î ve Kaside / 63-82Özge ÖZTEKİN
Divan Şiiri ile Deyişbilim Arasında Yapısal Bir Köprü: Fuzûlî ve Bâkî Divanlarında Yer Alan Biçimbirimsel Yinelemeler / 83-105S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Türk Edebiyatında Kısa Hikâye Hakkında Yapılan Çalışmalar / 106-129Dursun YILDIRIM
'Kitâb-ı Dedem Qorqud' Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor? / 130-171

ÇEVİRİLER


Klára AGYAGÁSİ (Çev. : Emine YILMAZ)
Çuvaşçada 'Ekmek' Anlamındaki Sözcük / 172-173Lars JOHANSON (Çev. : Nurettin DEMİR)
Güneybatı Türkçesi'nde Çokluk Eki Şekilleri / 174-186M. Ja ZONRNICKAJA (Çev.: Metin ÖZARSLAN)
Yakut Şamanlarının Dansları / 187-192

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Bülent GÜL
Mongol-Turk/Turk-Mongol Tol' Biçig [Moğolca-Türkçe/Türkçe-Moğolca Sözlük] / 193-194M. Mete TAŞLIOVA
Erzurum Âşıklık Geleneği / 195-199

NOTLAR


David Wright
MLA Direktörü David Wright'in Mektubu / 200


KOMİSYON
Türkçe Semineri / 203-250Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.