Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200102MAKALELER


Ensar ASLAN
Halk Hikâyelerinde Kahramanların Kıyafet Değiştirme Motifi ve Arabızengi Tip / 1-10Erdoğan BOZ
Doğu Kökenli Kelimelerdeki Kelime Sonu (B, C, D, G) ÜnsüzlerininTürkiye Türkçesinde Ötümsüzleşme Sorunu / 11-2Özkul ÇOBANOĞLU
Türkiye'de Halkbilimi Eğitim ve Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler / 23-31Âbide DOĞAN
Aka Gündüz’ün Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatındaki Yeri / 32-39Bilge ERCİLASUN
Modern Türk Edebiyatında "Ahiret" Kavramı / 40-45Binnur ERDAĞI
Anadolu'da Yazılmış İlk Türkçe Tıp Kitabı / 46-54Bülent GÜL
Kırım-Tatar Türklerinde Kişi Adları / 55-60Ayşe İLKER
Kuzey Azerbaycan Türkçesindeki "Alator" Kelimesi Üzerine / 61-44Ayşenur İSLAM
Biyografiyle Roman Arasında: Adı Aylin / 65-75F. Gülay MİRZAOĞLU
Türkülerin İşlevleri ve Zeybek Türküleri / 76-91Serdar ODACI
Türk Edebiyatında Sohbet Türü Üzerine Bazı Görüşler / 92-96Metin ÖZARSLAN
Erzurum Âşıklık Geleneğinde İşletilen "Ayak"lar Üzerine / 97-109Nebi ÖZDEMİR
Türkiye'de Halkbilimi / Kültürbilimi-Medya İlişkisi / 110-117Özge ÖZTEKİN
Yüzyıllar Boyunca Saklı Kalan On Define: Râsih'in Defineleri II / 118-128Dursun YILDIRIM
Qam Böri Oğlu Bamıs Börik [Qam Böre Oğlu Bamıs Börek] Boyunda Sorunlar ve Çözümlemeler / 129-167

ÇEVİRİLER


Lars JOHANSON (Çev. : Nurettin DEMİR)
Türk Dünyası'nın Sınırları: Türk Topluluklarının Gelişmesinde Bağlayıcı ve Ayırıcı Unsurlar / 168-177

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


G. Gonca GÖKALP-ALPASLAN
Gülmecenin Dilleri / 178-180Bülent GÜL
Kazak Kültürü / 181-183Emine YILMAZ
Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Ders Kitabı-1 / 184Şirin YILMAZ-ÖZKARSLI
Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş / 185-186
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.