Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


200001MAKALELER


Bilge ERCİLASUN
Çağdaş Bir Türkmen Romanı: Nuh Tufanı / 4-19Tulga OCAK
Ahmed-i Da’i’nin Farsça Divanında İran Şairlerinin Etkisi / 20-31Dursun YILDIRIM
Türk Sözel Kültüründe Süreklilik "Osmanlı Hanedanlığı Döneminden Cumhuriyete" / 32-45Ülkü ÇELİK ŞAVK
Altaycada Morfofonemik Değişmeler / 46-50Özkul ÇOBANOĞLU
Yapısal ve İşlevsel Bakımdan Geleneksel Bayramlar Bağlamında Nevruz ve Hıdrellez / 51-59Abide DOĞAN
Romen, Sırp ve Türk Romanında Hurrem Sultan / 60-72Osman HORATA
Esrar Dede’nin Lügat-i Talyan Tercümesi / 73-80Emine YILMAZ
Çuvaşça Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir Deneme / 87-101Fatma S. KUTLAR
Mesnevi Nazım şekline Genel Bir Bakış ve Türk Edebiyatında Mesnevi Araştırmalarıyla ilgili Bir Kaynakça Denemesi / 102-157S. Dilek YALÇIN ÇELİK
Şeyh Bedrettin ya da Tarihsel Gerçeklikten Kurgusal Söyleme / 158-177Bahar AKARPINAR
Anadolu’da Çok Tanrılı Dinler Döneminde Görülen Bereket Törenleri / 178-184Gonca GÖKALP ALPASLAN
Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi / 185-202Metin ÖZARSLAN
Erzurum’da Hıdrellez ile İlgili İnançlar ve Kimi Uygulamalar / 203-208Nesrin BAYRAKTAR
Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri / 209-218Bülent GÜL
Kazan Tatarlarında Kişi Adları / 219-228Özge ÖZTEKİN
Yüzyıllarca Saklı Kalan On Define: Râsih’in Defineleri I / 229-250
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.