Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Dergi, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir. Yılda iki kez yayımlanan Derginin bir sayısı yaklaşık 150-200 sayfa kadardır ve kolay erişilebilir arayüzüyle Türkçe, İngilizce, Rusça gibi dillerde erişim imkanı sunmaktadır.


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.