Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Dergi, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir. Yılda iki kez yayımlanan Derginin bir sayısı yaklaşık 150-200 sayfa kadardır ve kolay erişilebilir arayüzüyle Türkçe, İngilizce, Rusça gibi dillerde erişim imkanı sunmaktadır.


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.